مرور محصولات و خدمات

Plan k1-20MB
فضای هارد دیسک : 20 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 200 مگابایت
تعداد Add On Domain : صفر عدد
تعداد پارک دامین : صفر عدد
تعداد دیتابیس : صفر عدد
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
10,000ریال ماهانه
20,000ریال سه ماهه
30,000ریال شش ماهه
40,000ریال سالانه
Plan k2-50MB
فضای هارد دیسک : 50 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 500 مگابایت
تعداد Add On Domain : صفر عدد
تعداد پارک دامین : صفر عدد
تعداد دیتابیس : صفر عدد
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
15,000ریال ماهانه
30,000ریال سه ماهه
50,000ریال شش ماهه
90,000ریال سالانه
Plan k3-100MB
فضای هارد دیسک : 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 1000 مگابایت
تعداد Add On Domain : صفر عدد
تعداد پارک دامین : صفر عدد
تعداد دیتابیس : یک عدد
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
20,000ریال ماهانه
40,000ریال سه ماهه
70,000ریال شش ماهه
110,000ریال سالانه
Plan k4-300MB
فضای هارد دیسک : 300 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 3000 مگابایت
تعداد Add On Domain : صفر عدد
تعداد پارک دامین : یک عدد
تعداد دیتابیس : یک عدد
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
25,000ریال ماهانه
50,000ریال سه ماهه
90,000ریال شش ماهه
130,000ریال سالانه
Plan k5-500MB
فضای هارد دیسک : 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 5000 مگابایت
تعداد Add On Domain : صفر عدد
تعداد پارک دامین : دو عدد
تعداد دیتابیس : دو عدد
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
30,000ریال ماهانه
60,000ریال سه ماهه
110,000ریال شش ماهه
150,000ریال سالانه
Plan k6-700MB
فضای هارد دیسک : 700 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 7000 مگابایت
تعداد Add On Domain : صفر عدد
تعداد پارک دامین : سه عدد
تعداد دیتابیس : دو عدد
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
35,000ریال ماهانه
70,000ریال سه ماهه
130,000ریال شش ماهه
170,000ریال سالانه
Plan k7-1000MB
فضای هارد دیسک : 1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 10000 مگابایت
تعداد Add On Domain : صفر عدد
تعداد پارک دامین : چهار عدد
تعداد دیتابیس : سه عدد
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
40,000ریال ماهانه
80,000ریال سه ماهه
150,000ریال شش ماهه
190,000ریال سالانه
Plan k8-1500MB
فضای هارد دیسک : 1500 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 15000 مگابایت
تعداد Add On Domain : صفر عدد
تعداد پارک دامین : پنج عدد
تعداد دیتابیس : سه عدد
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
45,000ریال ماهانه
90,000ریال سه ماهه
170,000ریال شش ماهه
210,000ریال سالانه
Plan k9-2000MB
فضای هارد دیسک : 2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 20000 مگابایت
تعداد Add On Domain : یک عدد
تعداد پارک دامین : پنج عدد
تعداد دیتابیس : چهار عدد
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
50,000ریال ماهانه
100,000ریال سه ماهه
190,000ریال شش ماهه
230,000ریال سالانه