مرور محصولات و خدمات

Plan p1-1GB
فضای هارد دیسک : 1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد Add On Domain : پنج عدد
تعداد دیتابیس : سه عدد
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته (ویژه)
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
150,000ریال ماهانه
400,000ریال سه ماهه
650,000ریال شش ماهه
1,200,000ریال سالانه
Plan p2-2GB
فضای هارد دیسک : 2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد Add On Domain : هفت عدد
تعداد دیتابیس : چهار عدد
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته (ویژه)
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
220,000ریال ماهانه
600,000ریال سه ماهه
1,050,000ریال شش ماهه
2,000,000ریال سالانه
Plan p3-5GB
فضای هارد دیسک : 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد Add On Domain : ده عدد
تعداد دیتابیس : شش عدد
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته (ویژه)
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
310,000ریال ماهانه
900,000ریال سه ماهه
1,600,000ریال شش ماهه
3,000,000ریال سالانه
Plan p4-7GB
فضای هارد دیسک : 7 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد Add On Domain : یازده عدد
تعداد دیتابیس : هشت عدد
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته (ویژه)
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
440,000ریال ماهانه
1,250,000ریال سه ماهه
2,150,000ریال شش ماهه
4,500,000ریال سالانه
Plan p5-10GB
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد Add On Domain : دوازده عدد
تعداد دیتابیس : ده عدد
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته (ویژه)
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
600,000ریال ماهانه
1,100,000ریال سه ماهه
2,450,000ریال شش ماهه
4,850,000ریال سالانه
Plan p6-15GB
فضای هارد دیسک : 15 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد Add On Domain : سیزده عدد
تعداد دیتابیس : دوازده عدد
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته (ویژه)
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
1,000,000ریال ماهانه
2,850,000ریال سه ماهه
5,500,000ریال شش ماهه
10,500,000ریال سالانه
Plan p7-20GB
فضای هارد دیسک : 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد Add On Domain : چهارده عدد
تعداد دیتابیس : شانزده عدد
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته (ویژه)
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
1,200,000ریال ماهانه
3,650,000ریال سه ماهه
7,300,000ریال شش ماهه
14,600,000ریال سالانه
Plan p8-30GB
فضای هارد دیسک : 30 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد Add On Domain : پانزده عدد
تعداد دیتابیس : هیجده عدد
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته (ویژه)
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
1,750,000ریال ماهانه
5,200,000ریال سه ماهه
11,000,000ریال شش ماهه
20,600,000ریال سالانه
Plan p9-50GB
فضای هارد دیسک : 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد Add On Domain : شانزده عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته (ویژه)
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
3,700,000ریال ماهانه
11,000,000ریال سه ماهه
21,600,000ریال شش ماهه
42,900,000ریال سالانه