مرور محصولات و خدمات

Plan B1-100MB
فضای هارد دیسک : 100 مگابایت
تعداد Add On Domain : یک عدد
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
25,000ریال ماهانه
60,000ریال سه ماهه
110,000ریال شش ماهه
200,000ریال سالانه
Plan B2-200MB
فضای هارد دیسک : 200 مگابایت
تعداد Add On Domain : دو عدد
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
30,000ریال ماهانه
70,000ریال سه ماهه
130,000ریال شش ماهه
250,000ریال سالانه
Plan B3-500MB
فضای هارد دیسک : 500 مگابایت
تعداد Add On Domain : سه عدد
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
40,000ریال ماهانه
100,000ریال سه ماهه
190,000ریال شش ماهه
350,000ریال سالانه
Plan B4-1000MB
فضای هارد دیسک : 1000 مگابایت
تعداد Add On Domain : چهار عدد
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
45,000ریال ماهانه
125,000ریال سه ماهه
230,000ریال شش ماهه
430,000ریال سالانه
Plan B5-2000MB
فضای هارد دیسک : 2000 مگابایت
تعداد Add On Domain : پنج عدد
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
50,000ریال ماهانه
140,000ریال سه ماهه
270,000ریال شش ماهه
490,000ریال سالانه
Plan B6-5000MB
فضای هارد دیسک : 5000 مگابایت
تعداد Add On Domain : شش عدد
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
75,000ریال ماهانه
210,000ریال سه ماهه
390,000ریال شش ماهه
750,000ریال سالانه
Plan B7-10000MB
فضای هارد دیسک : 10000 مگابایت
تعداد Add On Domain : هفت عدد
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
120,000ریال ماهانه
340,000ریال سه ماهه
650,000ریال شش ماهه
1,150,000ریال سالانه
Plan B8-15000MB
فضای هارد دیسک : 15000 مگابایت
تعداد Add On Domain : هشت عدد
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
170,000ریال ماهانه
480,000ریال سه ماهه
890,000ریال شش ماهه
1,650,000ریال سالانه
Plan B9-20000MB
فضای هارد دیسک : 20000 مگابایت
تعداد Add On Domain : نه عدد
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین : بله
230,000ریال ماهانه
630,000ریال سه ماهه
1,190,000ریال شش ماهه
2,280,000ریال سالانه